EquiJoy  |  Aanbod  |   Het team  |  Verwijzers  |  Agenda  |  Contact  |  Aktueel  |   Links

 

Equitherapie
algemeen
doelgroep
ervaringen
kosten

Hippische begeleiding
algemeen
doelgroep
ervaringen
kosten

Centered Riding
spaceralgemeen
spacerdoelgroep
spacerkosten
   

Aanbod

Equitherapie: algemeen

Wat houdt dat nu precies in die equitherapie. In principe is dat heel eenvoudig uit te leggen als we het woord “equitherapie” ontleden. Om te beginnen is “equi” afgeleid van het Latijnse woord “equus” dat “paard” betekent. Het woord “therapie” komt uit het Grieks en betekent “de leer van behandeling van ziektes”. Als we het woord “equitherapie” dus vrij vertalen, gaat het bij deze vorm van therapie om het behandelen/ begeleiden van het ontwikkelingsproces/ herstelproces van mensen met behulp van een paard.

Binnen deze vorm van therapie wordt gebruik gemaakt van de bijzondere eigenschappen van het paard om bij de mens blokkades op te sporen en los te maken. Het paard vormt als het ware een brug tussen cliënt en therapeut, het spiegelt het gedrag van de cliënt en werkt als motivator. Zijn bewegingen geven een extra dimensie aan het therapeutisch proces. Veel spiergroepen die normaal niet of nauwelijks worden aangesproken, worden nu (on)bewust in beweging gebracht. Hierdoor komen mogelijke blokkades aan het licht. Door binnen de therapie aandacht aan deze blokkades te besteden, leert de cliënt bestaande problemen (anders) te benaderen of op te lossen (ervaringsleren). Equitherapie werkt vanuit een holistische visie. Dit houdt in dat er naar het totaalsysteem van de cliënt wordt gekeken. Wij gaan er van uit dat het psychische te beïnvloeden is door het fysieke en vise versa.

"Adieu" sagte der Fuchs. "Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfag: Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.

(Der kleine Prinz, Saint-Exupéry)

De cliënt bepaalt binnen deze vorm van therapie in grote mate zijn eigen ontwikkeling/ herstelproces. De therapeut is er om een zogenaamde possibility-sfeer te creëren. Dit houdt in dat de cliënt binnen de veilige situatie van de therapie en de vooraf gestelde doelen, veel mogelijkheden geboden krijgt om zijn weg naar ontwikkeling/ herstel in zijn eigen tempo te doorlopen.

 

"Met het paard op ontdekkingstocht naar jezelf"

 

Waar komt equitherapie vandaan?

Al sinds mensenheugenis prikkelen paarden en onze verhouding met deze dieren onze verbeelding. Dit is niet verwonderlijk wanneer we beseffen dat er sprake is van een fascinerend verbond tussen mens en paard. Het paard is het toonbeeld van trots en ongebondenheid; "You can lead a horse to water, but you can't make him drink.". Met evenveel toewijding en genegenheid trekt het echter de kar van de schillenboer of gooit het zich tussen de oproerkraaiers op de Dam. Wanneer men werkelijk intensief en betrokken met deze dieren omgaat ontdekt men iets dat het economisch nut overstijgt. De omgang met deze dieren sterkt het zelfinzicht en de persoonlijkheid groeit ervan.

Het onderzoek om dit laatste gegeven in te zetten voor therapeutische doeleinden kreeg een grote impuls door de Deense amazone Lis Hartel. Zij belandde door polio in een rolstoel, maar hielp zichzelf met ijzeren wilskracht weer op de rug van haar paard om vervolgens twee keer olympisch zilver te winnen.

In 1970 werden in de duitstalige Europese landen Kuratoria opgericht. De psychotherapeut Antonius Kroeger introduceerde het orthopedagogisch voltigeren en werd één van de bekendste publicisten op dit gebied. Sinds de jaren '80 zijn er in Europa drie vormen van equitherapie:
* Hippotherapie (fysiotherapie op het paard)
* Psychotherapeutisch paardrijden (psychotherapie m.b.v. het paard)
* Orthopedagogisch voltigeren (pedagogiek m.b.v. het paard)

Waarom werken we nu uitgerekend samen met een paard?

Paarden zijn gevoelige dieren. Ze beschikken over een speciaal en uitgebreid bewegingsaanbod (tact en ritme in verschillende tempo's), hun communicatie is gebaseerd op eenduidigheid, ze spreken tot de verbeelding (de stoere cowboy, de edele ridder) en ze roepen verschillende emoties op (van bewondering of ontzag tot nieuwsgierigheid of zelfs angst). Tenslotte stimuleert het werken met een paard al onze zintuigen en zijn ze sterk genoeg om ons op hun rug te dragen. Als we alle bovengenoemde aspecten in een therapiesituatie samenvoegen, blijkt er, voor wie de uitdaging aandurft, heel wat te halen.

"Als Gott das Pferd erschaffen hatte, sprach er zu dem prächtigen Geschöpf: Dich habe ich gemacht ohnegleichen.
Alle Schätze dieser Erde liegen zwischen deinen Augen. Du sollst fliegen ohne Flügel unde siegen ohne Schwert."

(Koran)

De functie van het paard

Afhankelijk van de individuele doelen van de cliënt, kan het paard verschillende functies hebben binnen de therapie. Voorbeelden van functies zijn:

* Het spiegelen van houding en gevoelens
* Het optreden als motivator
* Het functioneren als brug in de communicatie tussen cliënt en
...hulpverlener
* Het neutraliseren van situaties waarin overdracht en tegenoverdracht
...plaatsvindt
* Als bron voor sociale thema's
* Het functioneren als overgangsobject
* De relatie tussen paard en therapeut heeft voorbeeldfunctie

Al deze functies behouden alleen dan hun waarde wanneer er sprake is van een juiste driehoeksverhouding tussen cliënt en hulpverlener. Bij deze juiste verhouding treedt een "possibility" sfeer op. Het is aan de hulpverlener om deze sfeer te onderhouden.