EquiJoy  |  Aanbod  |   Het team  |  Verwijzers  |  Agenda  |  Contact  |  Aktueel  |   Links

 

Equitherapie
algemeen
doelgroep
ervaringen
kosten

Hippische begeleiding
algemeen
doelgroep
ervaringen
kosten

Centered Riding
spaceralgemeen
spacerdoelgroep
spacerkosten
   

Aanbod

Equitherapie: doelgroep

EquiJoy biedt een bijzondere vorm van therapie die mensen kan ondersteunen in hun ontwikkelings-/ herstelproces. EquiJoy biedt therapie met het paard, waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden die op de individuele behoeften van de cliënt zijn afgestemd. De cliënt krijgt de mogelijkheid om op een veilige en verantwoorde manier sensomotorische en sociaal-emotionele gewaarwordingen te beleven in de actieve omgang met het paard, het eigen lichaam en eventuele andere groepsleden, personen of objecten. Het doel is afhankelijk van de individuele indicatiestelling en kan betrekking hebben op:
* Verbetering van de psychomotoriek
* Ontwikkeling op cognitief gebied
* Bevordering van de concentratie
* Bevordering van de sociale ontwikkeling
* Bevordering van de persoonlijkheidsontwikkeling


Het therapeutisch proces werkt in op de reeds aanwezige processen en is erop gericht deze te ondersteunen, bevorderen of te corrigeren op sociaal, psychomotorisch, emotioneel en cognitief gebied.

 

"Met het paard op ontdekkingstocht naar jezelf"

 

Voor wie is equitherapie nu bestemd?

In principe voor iedereen die interesse erin heeft om samen met een paard aan zichzelf te werken. Natuurlijk is het wel zo dat alle equitherapeuten hun eigen specialisatie hebben.

In principe kan EquiJoy equitherapie bieden bij stoornissen die voorkomen bij alle aspecten op de gebieden die eerder genoemd zijn. Het gaat hierbij om begeleiding van:
* cliënten met hyperactiviteit
* cliënten met sociaal-emotionele problemen
* cliënten met gedragsproblemen
* cliënten met communicatieproblemen
* cliënten met concentratieproblemen
* cliënten met ASS (PDD)
* bij ondersteuning in acceptatieprocessen
* ter ondersteuning van zelfontplooiing
* ter vergroting van het zelfbewustzijn
* ter vergroting van het lichaamsbewustzijn
* cliënten met vermoeidheidsklachten
* cliënten met angsten
* cliënten met een burnout

Hoe gaan we te werk?

In eerste instantie wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek of een proefsessie. In een intakegesprek worden mogelijkheden, onmogelijkheden, doelen en verwachtingen van cliënt en therapeut op elkaar afgestemd. Tevens wordt er na afloop van het intakegesprek een formulier getekend waarin de cliënt bevestigt op de hoogte te zijn van risico's die verband houden met het werken met paarden. Vervolgens vinden de sessies plaats en tijdens deze sessies worden de gestelde doelen, op vooraf vastgestelde momenten, geëvalueerd. Het is mogelijk om de doelen, indien nodig, in overleg aan te passen. Aan het eind van alle sessies vindt er een eindevaluatie plaats en kan bekeken worden of de gestelde doelen behaald zijn, of er een vervolg komt op de sessies, of er aan nieuwe doelen gewerkt gaat worden, of dat het geheel is afgerond.

Tijdens de sessies heeft de cliënt zelf een grote inbreng in zijn leerproces. Het is van belang dat het leerproces door de cliënt zelf gestuurd wordt. Op deze wijze worden het snelst en de beste resultaten geboekt. Om het de cliënt mogelijk te maken zijn eigen weg in het leerproces uit te zoeken, is de therapeut opgeleid om een sfeer te creeren waarbinnen van alles mag en kan en waarbinnen toch de veiligheid wordt gewaarborgd.

Wanneer we met paarden aan het werk gaan is het verstandig om kleding aan te trekken die makkelijk zit en goed gewassen kan worden. Bij slecht weer moet er rekening gehouden worden met het feit dat we in een buitenbak werken. Schoenen moeten (m.n. in de winter) tegen modder kunnen. Eventuele verdere adviezen worden verstrekt op het eind van een intakegesprek.

De ruimtes waar we tijdens de sessies gebruik van maken zijn niet mijn eigendom. Op en om het terrein gelden een aantal regels die vanzelfsprekend nageleefd dienen te worden. Meer informatie hierover wordt wederom verstrekt tijdens het intakegesprek.