Alledaags leiderschap

Het lijkt misschien niet zo, maar iedereen heeft het.... persoonlijk leiderschap. Het is misschien niet altijd optimaal ontwikkelt, of door gebrek aan kennis en een overschot aan onbewuste patronen, werkt het wellicht eerder tegen je dan met je, maar daar is wel wat aan te veranderen. Sommige mensen hebben ook een teveel aan leiderschap. Je voelt je in dat geval altijd overal verantwoordelijk voor en denkt alles in goede banen te moeten leiden...Hoe het ook gesteld is met jouw leiderschap, het werken met paarden brengt een en ander weer in balans.


Leiderschap is een natuurlijk vermogen om keuzes te maken die niet alleen jezelf, maar ook jouw omgeving ten goeden komen. Het feit wil dat we dat allemaal dagelijks doen, maar dat we ons daar niet allemaal even zeker over voelen. Ook zijn er verschillende vlakken waarop we ons leiderschap kunnen laten zien. Denk maar aan de situatie thuis, waar je je eigen keuzes maakt als het gaat om de kleding die je aantrekt of het eten dat je op tafel zet. Ingrijpender wordt het wanneer jouw keuzes direct invloed gaan hebben op het leven van andere mensen. Denk hierbij maar eens aan een leidinggevende die moet bepalen hoe hij de bezuinigingen die zijn aangekondigd gaat vertalen in zijn bedrijf.

In de huidige samenleving is er het één en ander aan het veranderen rondom Leiderschap. Vroeger ging men er van uit dat er leiders waren en volgers en dat de volgers gewoon datgene deden wat er van hun gevraagd werd. Inmiddels is er een steeds grotere drive naar het "in hun kracht zetten" van mensen. Iedereen wordt geacht persoonlijk leiderschap te laten zien en zich daar dan ook goed bij te voelen. Het mooie is dat het idee niet eens zo slecht is, maar de theorie wijkt weer wat af van de praktijk... Als je jaren geleerd hebt om vooral te volgen is het aannemen van je persoonlijk leiderschap niet zo vanzelf sprekend. Ook vraagt het wat van diegenen die altijd hebben geleid. Zij moeten nu meer gaan samenwerken en delegeren in plaats van aansturen.

De waarheid is dat met deze verandering ook de geijkte ideeën over leiderschapsstijlen op de schop gaan. Het gaat niet langer over het ontwikkelen van een stijl, maar eerder over het vinden van je eigen kracht. En laat dat nu net datgene zijn waar paarden je heel goed in kunnen ondersteunen!


Paarden zijn van nature kuddedieren die samenwerken om te kunnen overleven. Zij zijn het toonbeeld van leiderschap als het gaat om elk individu in zijn of haar kracht te zetten. Elk dier is met zijn of haar eigen kwaliteiten een belangrijke pijler voor het welzijn van de kudde.
leiderschap tijdens een trainingBen jij benieuwd hoe dit Leiderschap op jou van toepassing zou kunnen zijn en hoe de paarden je kunnen helpen bij het ontwikkelen ervan? Wil jij je meer bewust zijn van jouw kwaliteiten en daarmee je "plek in de kudde"?


Kim Besselink

Expert in therapy and coaching with horses                                                               

Alle blogs